Galleri 1
 År 2001 Københavns Politigård : Vindues- og facaderenovering. Entreprisesum 2.800.000,-
 
 
 
Galleri 2
 Betonarmeringsmaling, vandtårne på DTU
 


Røde tån

Betonrevnovering og facaderevnovering af vandtårn på Centrifugevej.

Arealet på ca. 1700 m². Betonen af dårlig beskaffenhed og armerings jernet sad meget yderligt. 
Overfladebehandling blev afrensning med højtryksrenser, hvorefter blev udfyldt med svumme mørtel.fra Fosroc . Dette blev udført af en anden entreprenør ,

Følgende behandling blev udført af malerfirmaet J&O. Påført 1800 kg armeret tykfilms maling fra Sadolin efterfølgende påført ca. 500 liter tyndfilmsmaling. Denne karbonatseringsbremsende effekt svare til 4,6 m betontykkelse.


Hvide tårn

Arealet på ca. 2600 m². Betonen var her i god stand men den eksisterende overfladebehandling var derimod i dårlig stand. Siderne bestod af porebeton, og det er en helt anden behandling der skal til her. Overfladen skal afrenses maskinelt, og udførtes af en anden entreprenør.

Følgende behandling blev udført af malerfirmaet J&O. Der blev grundet med Amphisilan Grundmaling, mellembehandling blev udført med Amphisilan Compact og slutbehandlet med Amphisilan Facademaling.

Amphisilan er en ægte silikoneharpiks maling

 
 
Galleri 
 Diverse billeder
 
 
 

 

 

Joomla Plugins